Monday, April 24, 2017

Snapshots: The Hatch - Het Luikje


a book about the challenges of life, but also about resilience, creativity, and joy. 
een boek over de uitdagingen van het leven, maar ook over veerkracht, creativiteit en vreugde.

With stories written by, and about Jan and Miep Duyn.

This memory was written by Kees Duyn


Page from Snapshots - edited by Corina Duyn
Page from Snapshots - edited by Corina Duyn
THE HATCH

One early evening when Pa was playing with all his boys, Peter, Kees, Hans and little Joop. Running around from the living room to the kitchen back and forth, to do what ever dads do. While we were all running around, Pa ended up in the hallway of our small house and all four of us were inside the living room.
The hallway and living room was separated by a door without glass.  We quickly closed the door behind Pa to keep him in the hallway.  
Pa with all his power was trying to push the door open with no luck.  We pushed as hard at the door to keep Pa outside.
After a while we felt that Pa had given up and we all relaxed a bit.  But to our surprise we found Pa now also back in the living room helping to keep the door closed. We all looked over our shoulders and saw Pa’s hand on the door.
Pa, as big as he was managed to crawl to the tiny hatch between the kitchen and the living room.  How he got through there is still a miracle today.  Maybe Ma greased him with butter and helped pushed him through that small opening.

HET LUIKJE

Op een avond speelde Pa met al zijn jongens, Peter, Kees, Hans en kleine Jopie. Rondrennen door de woonkamer naar de keuken heen en weer. Doen wat vaders doen. Terwijl we allemaal rond rende, belandde Pa in de hal van ons klein huisje, en wij vieren waren in de woonkamer.
De hal en de woonkamer was gescheiden door een deur zonder raam. We deden snel de deur dicht achter Pa, om hem in de gang te houden.
Pa met al zijn macht probeerde, zonder geluk, om de deur open te duwen. Wij duwde heel hard tegen de deur om Pa buiten te houden.
Na een tijdje leek het alsof Pa het had opgegeven en we ontspanden allemaal een beetje. Maar tot onze verbazing vonden we Pa nu ook terug in de woonkamer en hielp mee om de deur gesloten te houden.  We keken over onze schouders en zag Pa's hand op de deur.
Pa, zo groot als hij was, was geslaagd door het kleine doorgeefluik tussen de keuken en de woonkamer te kruipen. Hoe hij doorheen gekropen is, is nog steeds een vraag. Misschien had Ma hem ingevet hem met boter en duwde hem door die kleine opening.

  •  pre-orders of Snapshots (€10) HERE

No comments: