Monday, November 9, 2020

‘Invisible Octopus’ translated into four languages

 

With the help of  kind friends my ‘Invisible Octopus’ Poem has been translated into four language: Spanish, German, Dutch and French.  Scroll down for:

 

  • “Pulpo Invisible” translated by Myli Pincheira V.  
  • Unsichtbarer Oktopus”  translated by Heike Chlebosz 
  • “Onzichtbare Octopus” vertaald met ondersteuning van Els Pieters
  •  “Pieuvre Invisible” translated by Marie-Annick Desplanques 

 Invisible Octopus 

by Corina Duyn 

 

The reality of life 

with the unpronounceable illness 

Myalgic Encephalomyelitis

is hidden and fragile


M.E. as Invisible Octopus 

acting as puppeteer 

keeping me upright 

or making me stumble at will 


inflicting pain 

challenging my brain 

its crushing weight

taking my breath away


Rosie cheeks

looking well they say

summer is coming

happy thoughts will cure you


I live in a disbelieving world

my reality 

trivialised

dismissed 


My full time carers

witness Octopus’ destruction 

for others I simply disappear

into the shadows


I am just one in this worldwide

community of hermits

where freedom of movement

is no longer a right


Transcending gravity

I fly among the birds

Their beauty and harmony

uplifting and strengthening 


After a short flight 

Octopus attacks

Pinning me down 

immobilised 


each moment is a death 

Breathe

...

Each moment is a living


Finding peace in my solitude

I observe the dance of the trees

There is movement 

in stillness


My creative mind

the visible thread

throughout this twenty-two-year long story

Transforming pain into poetry


 Pulpo Invisible
Por Corina Duyn - Translated by Myli Pincheira V.


La realidad de una vida

con la impronunciable enfermedad 

Encefalomielitis Miálgica

es frágil y oculta


E.M como Pulpo Invisible

actúa cual titiritero

me mantiene erguida

o bien tambaleando a su antojo


infringiendo dolor

desafía a mi cerebro

su demoledor peso

me deja sin respiro


Mejillas Rosa

luces bien dicen ellos

Se acerca ya el verano

pensar positivo te curará


Vivo en un mundo que no comprende 

mi realidad

trivializada

dejada a un lado


Mis cuidadores de tiempo completo 

testigos de la destrucción de El Pulpo

Para otros yo simplemente 

desaparezco entre las sombras


Soy tan solo una más 

en esta aldea global de ermitaños 

donde la libertad de movimiento 

ya no es un derecho


Trascendiendo la gravedad

vuelo entre los pájaros

Su belleza y armonía

me alientan y fortalecen


Luego de un breve vuelo

Pulpo ataca

Acorrala

inmoviliza


cada momento es una muerte

Respiro

Cada momento es vida


Encuentro paz estando a solas

observo el danzar de los árboles

Hay movimiento 

en la quietud


Mi mente creativa

hilo conductor 

de estos extensos veintidós años de historia 

Transformando el dolor en poesía


 


Limited edition poem booklet, prints, and greeting cards (suitable for framing) 


Unsichtbarer Oktopus 
Corina Duyn - translated by Heike Chlebosz

 

Die Realität des Lebens
mit der unaussprechlichen Krankheit
Myalgische Enzephalomyelitis
ist zerbrechlich und nicht sichtbar

 

M.E als Unsichtbarer Oktopus

agierend als Puppenspieler

der mich stehen

der mich fallen lässt


Der Schmerz zuführt

herausfordert

dessen erdrückende Last

mir die Luft zum Atmen nimmt


Rote Bäckchen so wie Rosie 

Gut ausschauend sagen Sie         

Der Sommer kommt 

alles wird gut glaub nur 


Aber in meiner Welt glaubt man nicht

Meine Realität

trivialisiert

ignoriert 


Mein Pflegepersonal sieht 

was der Oktopus anrichtet

Für die anderen 

verschwinde ich im Schatten


Ich bin nur eine unter vielen 

in dieser weltweiten Gemeinschaft von Einsiedlern

die das Recht verloren haben

sich frei zu bewegen


Die Schwerkraft ausser Kraft setzend

fliege ich mit den Vögeln

ihre Schönheit und Harmonie

stärkend und schön


Nach einem kurzen Flug nur

greift Oktopus an

fixiert 

immobilisiert mich


Jeder Moment ist tödlich 

Atme

...

Jeder Moment bedeutet Leben


Frieden findend mit meinem Dasein

schaue ich den Bewegungen der Bäume zu

In der Stille

liegt Bewegung


Meine Kreativität

der rote Faden

der sich durch diese zweiundzwanzig Jahre lange Geschichte zieht

verwandelt Schmerz zu Poesie 

 


Still from the studio visit based around the poem:https://youtu.be/QyQJ28K_RdY


Onzichtbare Octopus  

Corina Duyn vertaald met ondersteuning van Els Pieters


De realiteit van het leven

met de onuitspreekbare ziekte

Myalgische Encefalomyelitis

is verborgen en kwetsbaar


ME als Onzichtbare Octopus

fungerend als marionettenspeler

houdt me rechtop

of laat mij struikelen wanneer hij wil


veroorzaakt pijn

manipuleert mijn hersenen

zijn verpletterende gewicht

beneemt mij de adem          


Rozige wangen                

je ziet er goed uit zeggen ze

de zomer komt eraan

positieve gedachten zullen je genezen


Ik leef in een sceptische wereld

mijn realiteit

gebagatelliseerd

verstoten         


Mijn fulltime verzorgers

zijn getuigen van Octopus’ vernietigingskracht

voor anderen verdwijn ik

in de schaduw


Ik ben er slechts één van deze wereldwijde 

gemeenschap van kluizenaars

waar bewegingsvrijheid

niet langer een recht is


De zwaartekracht overstijgend

vlieg ik tussen de vogels

Hun schoonheid en harmonie

verheffend en versterkend


Na een korte vlucht

valt Octopus aan

Haalt me neer

verplettert me


Elk moment is sterven

Ademen

...

Elk moment is leven


Vrede vindend in mijn alleen-zijn    

observeer ik de dans van de bomen

Er is beweging

in de stilte


Mijn creatieve geest

de zichtbare draad

tijdens dit al tweeëntwintig jaar durende verhaal

Pijn omgezet in pure poëzie


Limited edition poem booklet, prints, and greeting cards (suitable for framing) Pieuvre Invisible 
par Corina Duyn 
Translated by Marie-Annick Desplanques La réalité de la vie

avec la maladie imprononçable

Encéphalomyélite  Myalgique

est cachée et fragile


E.M. comme Pieuvre Invisible 

agissant comme marionnettiste 

me gardant debout 

ou me faisant trébucher à son gré 


infligeant la douleur
défiant mon cerveau

son poids écrasant

à me couper le souffle


Les joues rosies

vous vont bien disent ils

c’est l’été qui arrive

les pensées positives vous guériront


Je vis dans un monde incrédule

ma réalité 

banalisée

écartée 


Mes soignants à temps plein

constatent la destruction de Pieuvre

pour d’autres je disparais tout simplement

dans l’ombre


Je ne suis que l’une de cette communauté 

mondiale d’ermites

où la liberté de mouvement

n’est désormais plus un droitTranscendant la gravité

Je vole parmi les oiseaux

Leur beauté et leur harmonie

exaltantes et tonifiantes

Après un court vol 

Pieuvre attaque 

M’épinglant à terre

immobilisée


chaque instant est une mort 

Respire

...

Chaque instant est une vie


Trouvant la paix dans ma solitude

J’observe la danse des arbres

Il y a du mouvement 

dans l’immobilité


Mon esprit créatif

le fil visible

de cette histoire de vingt-deux ans

Transformant la douleur en poésie©️Corina Duyn 2020 https://www.corinaduyn.com/site/poem/No comments: